PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 22/08/2020

Thông báo về việc cấp giấy CMND tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang

Từ ngày 17/8/2020, thủ tục Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số) đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Ảnh: Cán bộ Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy CMTND

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; Công văn số 3252/UBND-PVHCC ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh v/v đưa TTHC ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp; Quyết định số 3713/QĐ-CAT-PV01 ngày 17/8/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang về việc đưa TTHC ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang thông báo kể từ ngày 17/8/2020, thủ tục Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hà Giang được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Các tin tức khác
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888