PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 31/05/2020

Hà Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Hà Giang đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo mục tiêu cải cách toàn diện, hiệu quả và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu đề nghị giải quyết TTHC, chú trọng những lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

Hình ảnh: Khách hàng đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Thời gian qua, công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp luôn được tỉnh Hà Giang chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Kết quả trên được đánh giá thông qua việc xếp hạng chỉ số thành phần qua các năm:

1. Chỉ số PAR INDEX - Điểm chỉ số thành phần “cải cách TTHC”: năm 2017 (86,19 %), năm 2018 (87,31 %), năm 2019 (95,82 %); năm 2019 xếp thứ  9/63 tỉnh.

2. Chỉ số SIPAS - Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính: năm 2017 (79,50%), năm 2018 (69,98 %), năm 2019 (84,80%); năm 2019 xếp thứ 35/63 tỉnh.

3. Chỉ số PCI - Điểm chỉ số thành phần “Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước”: năm 2017 (7.27 điểm), năm 2018 (7.00 điểm), năm 2019 (7.15 điểm); năm 2019 xếp thứ 22/63 tỉnh.

4. Chỉ số PAPI - Điểm chỉ số thành phần “TTHC công”: năm 2017 (6,79 điểm), năm 2018 (7,3 điểm), năm 2019 (7,4 điểm); năm 2019 xếp thứ 19/63 tỉnh.

Cụ thể, Hà Giang đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo mục tiêu cải cách toàn diện, hiệu quả và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu đề nghị giải quyết TTHC, chú trọng những lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp:

Chuẩn hóa  1.947 TTHC (trong đó: cấp tỉnh 1.537 TTHC, cấp huyện 251 TTHC, cấp xã 142 TTHC, 3 cấp: 17 TTHC). Quy định cách thức thực hiện: tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 374 TTHC; tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 294 TTHC; tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích: 1.570 TTHC.

Số TTHC được rút ngắn trên 30% thời gian giải quyết so với quy định: 612 TTHC.

Xây dựng 442 quy trình liên thông giữa các cơ quan tham gia giải quyết TTHC.

Số TTHC được cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã là 1.805/1.947 TTHC đạt 92,71% góp phần  nâng cao tinh thần phục vụ của cơ quan Nhà nước, tạo sự tin tưởng của tổ chức và các nhân do có sự kiểm soát, đôn đốc khách quan, chính xác, tin cậy hơn so với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Nguồn: Báo cáo chỉ số CCHC năm 2019

Tin, ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang

Các tin tức khác
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888