GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 04/06/2021

Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hiện nay, tỉnh ta đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn khách hàng thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo đó, hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai thuộc đối tượng hộ gia đình, cá nhân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận “một cửa” các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, công dân có thể thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng DVCQG, sau khi nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế. Để thực hiện dịch vụ trên, công dân đăng nhập vào tài khoản trên Cổng DVCQG, tra cứu thông tin thanh toán bằng mã hồ sơ/căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau đó lựa chọn loại thuế, phí, lệ phí phải nộp. Khi thanh toán thành công, thông tin trạng thái giao dịch và chứng từ điện tử được lưu trong tài khoản người dùng; đồng thời, chuyển tới Cổng Dịch vụ công tỉnh, hệ thống thông tin “một cửa điện tử” địa phương để cán bộ xử lý các bước tiếp theo và trả kết quả (giấy chứng nhận) cho người dân.

Tính đến thời điểm này, tỉnh ta đã hoàn thiện 245 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tích hợp cung cấp trên Cổng DVCQG. Điều đó cho thấy quyết tâm đẩy mạnh cải cách TTHC của tỉnh với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tin, ảnh: Thu Phương – Báo Hà Giang

Các tin tức khác