GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
DANH SÁCH TIN
 
Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến TTHC, quản trị các Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ                      
Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến TTHC, quản trị các Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Ngày 29/07/2021
Thực hiện Công văn số 3032/UBND-PVHCC ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Trung tâm Phục vụ hành chính công cử CCVC và công khai số điện thoại, Email để hướng dẫn, giải đáp các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến TTHC, quản trị các Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, cụ thể:
Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến TTHC, quản trị các Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ Xem thêm
Tài liệu HD chứng thực điện tử, DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và Hệ thống thông tin báo cáo                      
Tài liệu HD chứng thực điện tử, DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và Hệ thống thông tin báo cáo
Ngày 17/07/2021
Tài liệu HD chứng thực điện tử, DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và Hệ thống thông tin báo cáo
Tài liệu HD chứng thực điện tử, DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và Hệ thống thông tin báo cáo Xem thêm
Thông báo số 122/TB-UBND ngày 12/7/2021                      
Thông báo số 122/TB-UBND ngày 12/7/2021
Ngày 15/07/2021
Thông báo tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020
Thông báo số 122/TB-UBND ngày 12/7/2021 Xem thêm
LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4                      
LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4
Ngày 13/07/2021
Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.
LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 Xem thêm
Thông báo số 2856/CAT-PC06 ngày 02/7/2021                      
Thông báo số 2856/CAT-PC06 ngày 02/7/2021
Ngày 05/07/2021
V/v thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ ngày 01/7/2021
Thông báo số 2856/CAT-PC06 ngày 02/7/2021 Xem thêm
Cấp Căn cước công dân gắn chip chậm nhất trong 8 ngày                      
Cấp Căn cước công dân gắn chip chậm nhất trong 8 ngày
Ngày 19/06/2021
Ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Tại Điều 11 của Thông tư này, Bộ Công an đã có quy định cụ thể về thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Cấp Căn cước công dân gắn chip chậm nhất trong 8 ngày Xem thêm
Đổi mới việc thực hiện cơ chế                      
Đổi mới việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"
Ngày 17/06/2021
Thay đổi cách thức quản trị từ truyền thống sang hiện đại để từng bước hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số… trở thành chiến lược then chốt trong đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” gắn với giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, chuyển đổi số dịch vụ công (DVC) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Đổi mới việc thực hiện cơ chế Xem thêm
Thông báo số 103/TB-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Hà Giang                      
Thông báo số 103/TB-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Hà Giang
Ngày 04/06/2021
Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
Thông báo số 103/TB-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Hà Giang Xem thêm
Vì nhân dân phục vụ, nhìn từ Chỉ số PAPI                      
Vì nhân dân phục vụ, nhìn từ Chỉ số PAPI
Ngày 04/06/2021
Nếu như năm 2019, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh ta xếp thứ 45 thì năm 2020 đã bứt phá 12 bậc, đứng đầu nhóm đạt điểm Trung bình thấp để xếp hạng thứ 33/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt hơn, có chỉ số nội dung (CSND) thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất nay “ngược dòng”, giữ vị trí nhóm đầu cả nước.
Vì nhân dân phục vụ, nhìn từ Chỉ số PAPI Xem thêm
12345678910...Cuối