CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước     Mức độ 4

Lĩnh vực

Chính sách

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Mã thủ tục: 2.001273

Tên thủ tục: Xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước

1. Cấp thực hiện: Cấp xã.

2. Lĩnh vực: Chính sách.

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Nộp hồ sơ TTHC:

Đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa điểm gửi hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (Mẫu LS3)

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy báo tử theo quy định tại Khoản 11 Điều 7 Thông tư số 202/2013/TT-BQP, gồm: Giấy báo tử trận; Huân chương, huy chương; Giấy chứng nhận đeo Huân chương, Huy chương; Bảng vàng danh dự; Bảng gia đình vẻ vang; danh sách liệt sĩ lưu trữ tại các trung đoàn và tương đương trở lên; lịch sử Đảng bộ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản; báo cáo hàng năm từ trước năm 1995 của cấp ủy đảng được lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền của Đảng

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân cư trú (Mẫu LS4)

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC:

Bước 1: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, lập hồ sơ và đề nghị Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Công văn đề nghị của cấp huyện

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh kiểm tra, xem xét, hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Công văn đề nghị của cấp tỉnh

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Ban chỉ huy quân sự cấp tỉnh

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 4: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị:

- Thẩm định hồ sơ, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có công văn đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

- Chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” kèm theo hồ sơ liệt sĩ đến Cục Chính trị quân khu để chuyển về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Bước 5: Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh bàn giao hồ sơ liệt sĩ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chế độ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính sách-Tổng cục Chính trị.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

 

 

01

 1.  

Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ liệt sĩ

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật:

a) Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Cục Chính trị quân khu, mỗi cấp: 10 ngày làm việc.

b) Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Không quy định.

- Theo thực tế tại địa phương:

a. Thời hạn giải quyết tại địa phương: Trong 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b. Thời hạn giải quyết tại các cấp trung ương: Cục Chính trị quân khu: 10 ngày làm việc, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Không quy định.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng.

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Chỉ huy quân sự các cấp, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan có thẩm quyền: Thủ tướng Chính phủ.

7

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có.

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Người hy sinh từ ngày 31/12/1994 trở về trước chưa được xác nhận là liệt sĩ.

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 31/2013/NĐ-TTg ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 202/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng.

- Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ Quốc phòng công bố bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (Mẫu LS3) Bắt buộc 1 0 0 Tải file
2 Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy báo tử theo quy định tại Khoản 11 Điều 7 Thông tư số 202/2013/TT-BQP, gồm: Giấy báo tử trận; Huân chương, huy chương; Giấy chứng nhận đeo Huân chương, Huy chương; Bảng vàng danh dự; Bảng gia đình vẻ vang; danh sách liệt sĩ lưu trữ tại các trung đoàn và tương đương trở lên; lịch sử Đảng bộ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản; báo cáo hàng năm từ trước năm 1995 của cấp ủy đảng được lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền của Đảng Bắt buộc 1 0 0
3 Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân cư trú (Mẫu LS4) Bắt buộc 1 0 0 Tải file