CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg     Mức độ 4

Lĩnh vực

Chính sách

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Mã thủ tục: 3.000011

Tên thủ tục: Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg

1. Cấp thực hiện: Cấp xã.

2. Lĩnh vực: Chính sách.

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Nộp hồ sơ TTHC:

Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa điểm gửi hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Bản khai cá nhân

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Bản khai thân nhân (đối với đối tượng đã từ trần) phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có xác nhận của chính quyền xã nơi cư trú

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Một trong các giấy tờ gốc, có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã (phường) nơi cư trú (nếu có)

 

Bản sao văn bản giấy

Bản sao chứng thực điện tử

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC:

Bước 1: UBND xã (phường):

- Tiến hành phân loại hồ sơ theo 3 nhóm: nhóm có giấy tờ gốc, nhóm có giấy tờ liên quan và nhóm không có giấy tờ. Triển khai các thôn xét duyệt theo 3 bước: Bước 1 xét duyệt nhóm có giấy tờ gốc, Bước 2 xét duyệt nhóm có giấy tờ liên quan và Bước 3 xét duyệt nhóm không có giấy tờ gì.

- Chỉ đạo Trưởng thôn tổ chức hội nghị tập thể để xem xét, xác nhận và đề nghị chế độ một lần.

- Tổng hợp danh sách và hồ sơ đối tượng do các Trưởng thôn báo cáo; đề nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh họp xem xét, xác nhận.

- Tổ chức hội nghị Hội đồng chính sách công khai xét duyệt đối với các đối tượng do thôn và Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh báo cáo.

- Niêm yết danh sách đối tượng đã xét duyệt, sau 15 ngày nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân thì tổng hợp, lập hồ sơ báo cáo UBND huyện, quận (qua Ban chỉ huy quân sự huyện, quận).

- Theo dõi việc nhận và tổ chức chi trả cho đối tượng.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Công văn đề nghị của UBND xã, phường

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Danh sách đối tượng được hưởng chế độ

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: UBND huyện (quận):

- Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện (quận) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, thành phố (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố).

- Chỉ đạo tiến hành chi trả chế độ cho đối tượng.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Công văn đề nghị của cấp huyện

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Danh sách đối tượng được hưởng chế độ

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Ban chỉ huy quân sự cấp huyện

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: UBND tỉnh (thành phố):

Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, tổng hợp danh sách báo cáo Quân khu (qua Cục Chính trị).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Công văn đề nghị của cấp tỉnh

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Danh sách đối tượng được hưởng chế độ

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Ban chỉ huy quân sự cấp tỉnh

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 4: Bộ Tư lệnh Quân khu:

- Tổ chức xét duyệt, tổng hợp danh sách của các tỉnh (thành phố), báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) để thẩm định, tổng hợp.

- Sau khi có kết quả thẩm định của Cục Chính sách, Bộ Tư lệnh Quân khu ra quyết định hưởng chế độ cho đối tượng thuộc thẩm quyền quy định.

Bước 5: Cục Chính sách-Tổng cục Chính trị:

- Thẩm định, kiểm tra kết quả xét duyệt, quyết định (kèm theo danh sách) của các quân khu.

- Tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính sách-Tổng cục Chính trị.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Quyết định (kèm theo danh sách) hưởng chế độ cho đối tượng

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: Không quy định.

- Theo thực tế tại địa phương: Không quy định.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng).

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Không có.

- Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Tư lệnh quân khu.

7

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có.

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện người đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng.

Điểm b, khoản 1, Mục I Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tường Chính phủ.

- Thông tư liên tích số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính.

- Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính.

- Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ Quốc phòng công bố bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Bản khai cá nhân Bắt buộc 1 0 0 Tải file
2 Bản khai thân nhân (đối với đối tượng đã từ trần) Bắt buộc 1 0 0 Tải file
3 Giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có xác nhận của chính quyền xã nơi cư trú Bắt buộc 1 0 0 Tải file
4 Một trong các giấy tờ gốc, có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã (phường) nơi cư trú (nếu có) 0 1 0