PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 312 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã. Trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - Văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của cấp trung Ương, cấp tỉnh, Thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND HUYỆN BẮC MÊ Đăng nhập
2 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND HUYỆN BẮC MÊ
3 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý UBND HUYỆN BẮC MÊ Đăng nhập
4 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND HUYỆN BẮC MÊ
5 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND HUYỆN BẮC MÊ
6 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh UBND HUYỆN BẮC MÊ
7 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN BẮC MÊ
8 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện UBND HUYỆN BẮC MÊ Đăng nhập
9 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện UBND HUYỆN BẮC MÊ Đăng nhập
10 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND HUYỆN BẮC MÊ
11 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND HUYỆN BẮC MÊ Đăng nhập
12 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND HUYỆN BẮC MÊ Đăng nhập
13 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND HUYỆN BẮC MÊ Đăng nhập
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND HUYỆN BẮC MÊ
15 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện UBND HUYỆN BẮC MÊ
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888