HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 290 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Đăng ký hợp đồng cá nhân UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
2 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
5 Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
8 Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
9 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
10 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
11 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
12 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
13 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
14 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, huyện UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
15 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
12345678910...Cuối