HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 252 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
3 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
4 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
5 Thủ tục Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
6 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
7 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
8 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng) UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
9 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
12 Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
13 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
14 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
15 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ Đăng nhập
12345678910...Cuối