PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 324 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân UBND HUYỆN MÈO VẠC
2 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
3 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư UBND HUYỆN MÈO VẠC
4 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư UBND HUYỆN MÈO VẠC
5 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tựCMCN UBND HUYỆN MÈO VẠC
6 Cấp lại thẻ Căn cước công dân TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự UBND HUYỆN MÈO VẠC
8 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
9 Đổi thẻ Căn cước công dân UBND HUYỆN MÈO VẠC
10 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
11 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND HUYỆN MÈO VẠC
12 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND HUYỆN MÈO VẠC
13 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
14 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh UBND HUYỆN MÈO VẠC
15 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND HUYỆN MÈO VẠC
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888