PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 180 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
2 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
3 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND HUYỆN QUẢN BẠ
4 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND HUYỆN QUẢN BẠ
5 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 UBND HUYỆN QUẢN BẠ
6 Cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
7 Thẩm định quy hoạch xây dựng UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
8 Cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
9 Thẩm định công trình xây dựng UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
10 Gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
11 Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị,nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng tạm UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
12 Cấp phép Kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Thuốc lá UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
13 Cấp phép Kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Rượu UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
14 Thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
15 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888