HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 376 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự UBND HUYỆN QUANG BÌNH
2 cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự UBND HUYỆN QUANG BÌNH
3 cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện UBND HUYỆN QUANG BÌNH
4 phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân UBND HUYỆN QUANG BÌNH
5 phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở UBND HUYỆN QUANG BÌNH
6 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân UBND HUYỆN QUANG BÌNH
7 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô UBND HUYỆN QUANG BÌNH
8 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân UBND HUYỆN QUANG BÌNH
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xetại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy UBND HUYỆN QUANG BÌNH
10 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe UBND HUYỆN QUANG BÌNH
11 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy UBND HUYỆN QUANG BÌNH
12 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy UBND HUYỆN QUANG BÌNH
13 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy UBND HUYỆN QUANG BÌNH
14 Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy UBND HUYỆN QUANG BÌNH
15 Cấp lại thẻ Căn cước công dân UBND HUYỆN QUANG BÌNH
12345678910...Cuối