PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 150 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
2 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
3 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
4 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
5 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
6 Phê duyệt liên kết giáo dục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
7 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
8 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
9 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
10 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
11 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
12 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
13 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
14 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
15 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
12345678910
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888