HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 77 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2 Tuyển sinh mầm non SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
3 Tuyển sinh tiểu học SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
4 Tuyển sinh trung học cơ sở SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
5 Tuyển sinh trung học phổ thông SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
6 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
7 Thủ tục xét tuyển viên chức SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
8 Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
9 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
10 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
11 Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
12 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
13 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
14 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
15 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đăng nhập
123456