HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 89 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
2 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
3 Thi tuyển công chức TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
4 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành). TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
5 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
6 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
7 Công bố hoạt động bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
8 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
9 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
10 Công bố hoạt động khu neo đậu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
11 Công bố đóng khu neo đậu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12 Thiết lập khu neo đậu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
13 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
14 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
123456