PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 34 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Thủ tục xét tuyển công chức BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
2 Thủ tục thi nâng ngạch công chức BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
3 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
4 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
5 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
6 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
7 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
8 Thủ tục đổi tên hội BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
9 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
10 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
11 Thủ tục thành lập hội BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
12 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
13 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
14 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
15 Thủ tục xét tuyển viên chức BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ
123
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888