PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 154 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
2 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) SỞ TƯ PHÁP
3 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) SỞ TƯ PHÁP
4 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
5 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại SỞ TƯ PHÁP
6 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp SỞ TƯ PHÁP
7 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
8 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước SỞ TƯ PHÁP
9 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước SỞ TƯ PHÁP
10 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
11 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
12 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
13 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại SỞ TƯ PHÁP
14 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888