HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 121 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
2 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi SỞ TƯ PHÁP
3 Xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
4 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
5 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
6 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi SỞ TƯ PHÁP
7 Đăng ký làm hoà giải viên thương mại vụ việc SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
8 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài. SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
9 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
10 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
11 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
12 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
13 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
14 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
15 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại SỞ TƯ PHÁP Đăng nhập
123456789