PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 42 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
2 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
4 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
6 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
7 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
9 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
10 Cấp lại giấy phép hoạt động in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
11 Đăng ký hoạt động cơ sở in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
13 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
14 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
123
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888