PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 128 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
2 Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
3 Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
4 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
5 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
6 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
7 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
8 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
9 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
10 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phương SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Đăng nhập
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
12 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Đăng nhập
14 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
123456789
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888