HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 423 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
2 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
3 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
4 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG
5 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
7 Xóa đăng ký phương tiện UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
8 Xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
9 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
10 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
11 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
12 Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
13 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác) UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG Đăng nhập
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện (Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện (Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12345678910...Cuối