PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 17 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Công bố thủ tục hành chính và quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
2 Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
3 Cấp và cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
4 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
5 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
6 Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
7 Xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu”, “Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu” TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
8 Thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
9 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
10 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
11 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
13 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
14 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888