PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 177 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh (Liên thông ) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
2 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi (Liên thông huyện) UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
3 Cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
4 Thẩm định quy hoạch xây dựng UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
5 Cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
6 Thẩm định công trình xây dựng UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
7 Gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
8 Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị,nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng tạm UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
9 Cấp phép Kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Thuốc lá UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
10 Cấp phép Kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) Rượu UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
11 Thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
12 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
13 Cấp giấy phép xây dựng tạm UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
14 Cấp giấy phép xây dựng UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
15 Cấp giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của đại lý kinh doanh dịch vụ karaoke UBND HUYỆN YÊN MINH Đăng nhập
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888