PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 57 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.38.H22-200706-0001 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Đề nghị tổ chức Lễ Cầu siêu Đại đức Thích Thanh Lâm
2 000.00.38.H22-200623-0001 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Đăng ký mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo Triệu Mùi Lưu
3 000.00.38.H22-200608-0002 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Đề nghị thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc GHPG Việt Nam tỉnh Hà Giang Đặng Thị Thanh
4 000.00.38.H22-200608-0001 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc Mai Bảo Vân
5 03-TGSNV-BDT2020-0001 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Đề nghị thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc GHPG Việt Nam tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Lý
6 BDT.BX-BDT2019-0018 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì Triệu Mùi Lưu
7 BDT.BX-BDT2019-0017 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quản Bạ Triệu Mùi Lưu
8 BDT.BX-BDT2019-0016 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Minh Triệu Mùi Lưu
9 BDT.BX-BDT2019-0015 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Giang Triệu Mùi Lưu
10 BDT.BX-BDT2019-0012 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quang Bình Triệu Mùi Lưu
11 BDT.BX-BDT2019-0011 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Vị Xuyên Triệu Mùi Lưu
12 BDT.BX-BDT2019-0006 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mèo Vạc Triệu Mùi Lưu
13 BDT.BX-BDT2019-0005 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn Triệu Mùi Lưu
14 BDT.BX-BDT2019-0004 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Quang Triệu Mùi Lưu
15 BDT.BX-BDT2019-0003 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Triệu Mùi Lưu
1234
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888