PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 15075 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.18.H22-200918-0038 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Hộ gia đình có từ 01 người tàn tật nặng trở lên, không có khả năng tự phục vụ bà Tạ Thị Nhượng chăm sóc cháu Bế Tuấn Tú Hoàng Thị Thuyên
2 000.00.18.H22-200918-0037 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Hộ gia đình có từ 01 người tàn tật nặng trở lên, không có khả năng tự phục vụ ông Nguyễn Văn Tương chăm sóc đối tượng Ngọc Thị Tịch Hoàng Thị Thuyên
3 000.00.18.H22-200918-0036 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Hộ gia đình có từ 01 người tàn tật nặng trở lên, không có khả năng tự phục vụ ông Bế Văn quý chăm sóc đối tượng Nguyễn Thị Póm Hoàng Thị Thuyên
4 000.00.18.H22-200918-0035 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật bà Nguyễn Thị Póm Hoàng Thị Thuyên
5 000.00.18.H22-200918-0034 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật bà Lâm Thị Dung Hoàng Thị Thuyên
6 000.00.18.H22-200918-0033 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật ông Ngọc Thị Tịch Hoàng Thị Thuyên
7 000.00.18.H22-200918-0032 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật ông Bàn Văn Quý Hoàng Thị Thuyên
8 000.00.18.H22-200918-0031 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Hộ gia đình có từ 01 người tàn tật nặng trở lên, không có khả năng tự phục vụ ông Điệp Văn Thiệp chăm sóc bà Điệp Thị Bách Nông Thị Thương
9 000.00.18.H22-200918-0030 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Hộ gia đình có từ 01 người tàn tật nặng trở lên, không có khả năng tự phục vụ ông hoàng Văn Tuyên chăm sóc đối tượng Hoàng Văn Quyết Nông Thị Thương
10 000.00.18.H22-200918-0029 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối với Hộ gia đình có từ 01 người tàn tật nặng trở lên, không có khả năng tự phục vụ bà Hoàng Thị Hạnh chăm sóc đối tượng Nguyễn Văn Vạy Nông Thị Thương
11 000.00.18.H22-200918-0028 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật ông Ma Văn Chài Nông Thị Thương
12 000.00.18.H22-200918-0027 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật cháu Hoàng Văn Quyết Nông Thị Thương
13 000.00.18.H22-200918-0026 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật bà Nguyễn Thị Đoàn Nông Thị Thương
14 000.00.18.H22-200918-0025 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật bà Trần Thị Cúc Nông Thị Thương
15 000.00.18.H22-200918-0024 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật ông Nguyễn Văn Cắt Nông Thị Thương
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888