PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1781 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.36.H22-200918-0017 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) BỐ THỊ VẺ BỐ THỊ VẺ
2 000.00.36.H22-200918-0016 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) BỐ VĂN NHẬP BỐ VĂN NHẬP
3 000.00.36.H22-200918-0015 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) NÔNG THỊ NHẬT NÔNG THỊ NHẬT
4 000.00.36.H22-200918-0014 Phê duyệt phương án chữa cháy Phê duyệt phương án kho bảo quản VLNCN Xã Sảng Tủng, huyện Đồng văn Hoàng Quốc Biểu
5 000.00.36.H22-200918-0013 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) VẦN MÍ PHỪ VẦN MÍ PHỪ
6 000.00.36.H22-200918-0012 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) HỒ VĂN PHÁNG HỒ VĂN PHÁNG
7 000.00.36.H22-200918-0011 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) LÝ VĂN TÁCH LÝ VĂN TÁCH
8 000.00.36.H22-200918-0010 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) CHÁNG THỊ MUA CHÁNG THỊ MUA
9 000.00.36.H22-200918-0009 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) SÙNG THỊ LU SÙNG THỊ LU
10 000.00.36.H22-200918-0008 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) LẦU THỊ SAY LẦU THỊ SAY
11 000.00.36.H22-200918-0007 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) LÒ NGỌC QUÝ LÒ NGỌC QUÝ
12 000.00.36.H22-200918-0006 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) HÀ PHÚC DUẨN HÀ PHÚC DUẨN
13 000.00.36.H22-200918-0005 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) NGUYỄN THANH THIỆU NGUYỄN THANH THIỆU
14 000.00.36.H22-200918-0004 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) MA THỊ VỰNG MA THỊ VỰNG
15 000.00.36.H22-200918-0003 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) HẦU MÍ DƯ HẦU MÍ DƯ
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888