PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 3947 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.27.H22-200918-0003 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất cấp lại GCNQSD đất do bị mất Vừ Vả Páo
2 000.00.27.H22-200918-0002 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đăng ký QSD đất lần đầu Lục Nguyễn Duy
3 000.00.27.H22-200917-0002 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đăng ký QSD đất lần đầu Vàng Dũng Lử
4 000.00.27.H22-200917-0001 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Hò A Khương
5 000.00.27.H22-200916-0002 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Lương Đình Định
6 000.00.27.H22-200910-0001 Đăng ký quyền sử dụng đất Đăng ký QSD đất Lý Văn Pin
7 000.00.27.H22-200909-0001 Tách thửa hoặc hợp thửa đất tách thửa đất Nguyễn Văn Khoa
8 000.00.27.H22-200908-0003 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng Nguyễn Thị Kim Dung
9 000.00.27.H22-200908-0002 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất. Gia hạn + Cấp lại GCN do bị mất Sình Dỉ Gai
10 000.00.27.H22-200908-0001 Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị,nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng tạm Cấp phép xây dựng Trỏ Thị Dính
11 000.00.27.H22-200907-0002 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp đổi) Cấp đổi GPKD Thào Mí Chúa
12 000.00.27.H22-200907-0001 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (cấp mới) KD hàng tạp hóa Vừ Thị Chá
13 000.00.27.H22-200904-0003 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất. gia hạn + cấp lại GCNQSD đất do bị mất Hầu Mí Co
14 000.00.27.H22-200904-0002 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất Phùng Quang Thanh
15 000.00.27.H22-200904-0001 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Chuyển mục đích sử dụng đất Nguyễn Minh Thu
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888