PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 129 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.08.H22-200831-0003 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Chiếu X-Quang y tế chẩn đoán tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Hiệp
2 000.00.08.H22-200831-0002 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Chụp X-Quang tăng sáng truyền hình trong chẩn đoán y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Hiệp
3 000.00.08.H22-200831-0001 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Máy chụp X-Quang di động - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Hiệp
4 000.00.08.H22-200825-0002 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Đồng Minh Thành
5 000.00.08.H22-200825-0001 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy X quang Đồng Minh Thành
6 000.00.08.H22-200803-0001 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Nguyễn Thị Diệu Linh
7 000.00.08.H22-200731-0001 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Nguyễn Thị Diệu Linh
8 000.00.08.H22-200730-0001 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Mức độ 4 Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu - dự án thủy điện Sông Lô 8A Trương Đình Thành
9 000.00.08.H22-200722-0003 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ Nguyễn Thị Diệu Linh
10 000.00.08.H22-200722-0002 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Trần Tuấn Anh
11 000.00.08.H22-200722-0001 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đơn đề nghị câp giấy phép tiến hành công việc bức xạ ; Trần Tuấn Anh
12 000.00.08.H22-200720-0001 Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Mức độ 4 ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC lục thị thu phương
13 000.00.08.H22-200715-0001 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Dây cáp điện, quạt thông gió từ Trung Quốc Nguyễn Hải Quân
14 000.00.08.H22-200625-0002 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Cấp giấy phép máy X-quang chụp vú Đỗ Văn Cảnh
15 000.00.08.H22-200625-0001 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Cấp giấy phép máy X- quang CT 128 dãy Đỗ Văn Cảnh
123456789
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888