PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 840 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.11.H22-200918-0002 Đăng ký khai thác tuyến Đăng kí khai thác tuyến VTHKLT Hà Giang đi Sơn Tây Đỗ Văn Minh
2 000.00.11.H22-200918-0001 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Cấp lại giấy phép xe tập lái (23A005.25) Bùi Thị Thủy
3 000.00.11.H22-200916-0002 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Phan Thế Hưng
4 000.00.11.H22-200916-0001 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Cấp lại giấy phép xe tập lái (23A004.49) Bùi Thị Thủy
5 000.00.11.H22-200909-0002 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Xóa Đăng ký phương tiện Hoàng Duy Khánh
6 000.00.11.H22-200909-0001 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 CẤP LẠI GPXTL 005.34 Bùi Thị Thủy
7 000.00.11.H22-200908-0003 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 xe 001.57 Bùi Thị Thủy
8 000.00.11.H22-200908-0002 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 xe 005.48 Bùi Thị Thủy
9 000.00.11.H22-200908-0001 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 xin cấp lại giấy phép xe tập lái 23C 001.93 Phan Trung Hiếu
10 000.00.11.H22-200904-0005 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 xin cấp lại giấy phép xe tập lái 23C 047.01 Phan Trung Hiếu
11 000.00.11.H22-200904-0004 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 xin cấp lại giấy phép xe tập lái 23C 047.48 Phan Trung Hiếu
12 000.00.11.H22-200904-0003 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 xin cấp lại giấy phép xe tập lái 23C 047.52 Phan Trung Hiếu
13 000.00.11.H22-200904-0002 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 xin cấp lại giấy phép xe tập lái 23C 047.64 Phan Trung Hiếu
14 000.00.11.H22-200904-0001 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 xin cấp lại giấy phép xe tập lái 23A 005.46 Phan Trung Hiếu
15 000.00.11.H22-200828-0001 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Đào Thị Bích Nga
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888