PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1506 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.03.H22-200916-0003 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Cửa hà XD Tân Bắc Lê Tiến Dũng
2 000.00.03.H22-200916-0002 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nhà Máy tuyển luyện Thiếc - VONFRAM, Giang Sơn - VQB Bùi Văn Thích
3 000.00.03.H22-200916-0001 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Khai thác cát sỏi làm VLXDTT mỏ cát, sỏi lòng hồ sông lô, thôn cầu mè, Phương thiện - HG NGUYỄN HỮU HẬU
4 000.00.03.H22-200914-0002 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mở rộng cửa hàng xăng dầu Hoa Tờ (Km 232+500, QL2 hướng HG, HG thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, BQ-HG) TRẦN THỊ THANH LAM
5 000.00.03.H22-200914-0001 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) XD nhà bán trú, nhà tắm, nhà VS và bể nước cho HS trường PTDT bán trú TH, THCS Xuân Minh, Quang Bình - HG BÙI THỊ THU HƯƠNG
6 000.00.03.H22-200907-0001 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thủy điện Sông chảy 3 Đỗ Đình Đạt
7 000.00.03.H22-200904-0001 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại (Cấp tỉnh) Không để lai ai phía sau trong ứng phó và phục hồi đại dịch Covi-19 Nùng Thị Vươn
8 000.00.03.H22-200901-0001 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Trồng rừng kinh tế tại xã Ngọc Long - Yên Minh - HG Trần Thanh Nga
9 000.00.03.H22-200831-0002 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Trồng rừng sản xuất tại huyện Xín Mần - HG Ngô Trung Dũng
10 000.00.03.H22-200831-0001 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thủy điện Nậm Yên Nguyễn Đình Huy
11 000.00.03.H22-200812-0002 Chuyển nhượng dự án đầu tư Cửa hàng bán lẻ XD Bằng Lang Nguyễn Xuân Trường
12 000.00.03.H22-200812-0001 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Trồng rừng kinh tế và xây dựng vườn ươm sản xuất các giống cây lâm nghiệp Nguyễn Thị Minh
13 000.00.03.H22-200810-0006 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tiên Nguyên Vũ Văn Phú
14 000.00.03.H22-200810-0005 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư CH bán lẻ xăng dầu Tân Nam Vũ Văn Phú
15 000.00.03.H22-200810-0004 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Nhà Máy Thủy điiện nho quế 3 Phạm Viết Ký
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888