PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 6525 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.12.H22-200916-0008 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của ông Trương Trung Sỹ Hoàng Thu Thảo (Trương Trung Sỹ)
2 000.00.12.H22-200916-0007 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Vương Thị Hường
3 000.00.12.H22-200916-0006 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Hoàng Quốc Đông
4 000.00.12.H22-200916-0005 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của ông Trưởng Văn Lỵ Hoàng Thu Thảo (Trưởng Văn Lỵ)
5 000.00.12.H22-200916-0004 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của ông Hoàng Đức Cận Hoàng Thu Thảo (Hoàng Đức Cận)
6 000.00.12.H22-200916-0003 Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Hồ sơ mai táng đối tượng 62 của ông Lương Văn Phình Hoàng Thu Thảo (Lương Văn Phình)
7 000.00.12.H22-200916-0002 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Hồ sơ mai táng bà Lục Thị Thiện mẹ liệt sỹ Ma Văn Vận Hoàng Thu Thảo (Lục Thị Thiện)
8 000.00.12.H22-200916-0001 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Hồ sơ mai táng CĐHH (61%-80%) của ông Hoàng Bảo Tồn Hoàng Thu Thảo (Hoàng Bảo Tồn)
9 000.00.12.H22-200915-0017 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của ông Trần Văn Cao Hoàng Thu Thảo (Trần Văn Cao)
10 000.00.12.H22-200915-0016 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của ông Trương Văn Lằm Hoàng Thu Thảo (Trương Văn Lằm)
11 000.00.12.H22-200915-0015 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của ông Phan Văn Loan Hoàng Thu Thảo (Phan Văn Loan)
12 000.00.12.H22-200915-0014 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của ông Mã Văn Túc Hoàng Thu Thảo (Mã Văn Túc)
13 000.00.12.H22-200915-0013 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Hồ sơ mai táng thương binh của ông Nguyễn Chấn Phương Vương Thị Vân (Nguyễn Chấn Phương)
14 000.00.12.H22-200915-0012 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của bà Vàng Thị Lèng Hoàng Thu Thảo (Vàng Thị Lèng)
15 000.00.12.H22-200915-0011 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chông Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo về Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Hồ sơ mai táng đối tượng 49 của bà Phàn Thị Siếp Hoàng Thu Thảo (Phàn Thị Siếp)
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888