PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 765 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.04.H22-200918-0002 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Đơn cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Vàng Thống Cáo
2 000.00.04.H22-200918-0001 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Dơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Đỗ Hồng Thái
3 000.00.04.H22-200917-0005 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản ĐỖ HỒNG THÁI ĐỖ HỒNG THÁI
4 000.00.04.H22-200917-0004 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Đỗ Hồng Thái Đỗ Hồng Thái
5 000.00.04.H22-200916-0001 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nguyễn Thị Hà
6 000.00.04.H22-200914-0002 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lý Chiềm Lụa
7 000.00.04.H22-200914-0001 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Triệu Thị Phương
8 000.00.04.H22-200911-0001 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện buôn bán thuốc thú Y Nguyễn Thị Mai Thìn
9 000.00.04.H22-200909-0004 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Lý Văn Đồng
10 000.00.04.H22-200909-0003 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Đơn đề nghị giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Lý Văn Đồng
11 000.00.04.H22-200909-0002 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Nguyễn Thị Vượng
12 000.00.04.H22-200909-0001 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đơn đề nghi cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Thị Vượng
13 000.00.04.H22-200907-0005 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y ( bao gồm Gia hạn giấy phép cũ hết hạn). Nguyễn Văn Luân Nguyễn Văn Luân
14 000.00.04.H22-200904-0003 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Nguyễn Thị Bảy
15 000.00.04.H22-200901-0004 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản. Đơn đề nghị cấp. cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Phạm đức Tương
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888