PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 637 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.05.H22-200917-0001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đoàn Thị Bẩy
2 000.00.05.H22-200916-0002 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Đơn đề nghị cấp Giấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lương Thị Biển
3 000.00.05.H22-200915-0002 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Tờ khai Đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin Nguyễn Thị Nhung
4 000.00.05.H22-200915-0001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đoàn Thị Bẩy
5 000.00.05.H22-200914-0001 Thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Mức độ 4 Thẩm định đề cường và dự toán mua sắm tài khoản trực tuyến phục vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2020 Nguyễn Văn Tường
6 000.00.05.H22-200911-0002 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất tài liệu không kinh doanh Đoàn Thị Bẩy
7 000.00.05.H22-200911-0001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 TTCM của đảng bộ xã Đông Minh Đoàn Thị Bảy
8 000.00.05.H22-200908-0001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tại liệu không kinh doanh Đoàn Thị Bẩy
9 000.00.05.H22-200904-0001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 TTCM xã Sơn Vĩ Đoàn Thị Bảy
10 000.00.05.H22-200903-0001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 TTCM xã Tam Sơn Đoàn Thị Bảy
11 000.00.05.H22-200828-0002 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 Truyền thống cách mạng xã Tân Nam Đoàn Thị Bảy
12 000.00.05.H22-200828-0001 Thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Tờ trình V/v thẩm định đề cương và dự toán Mua sắm tài khoản trực tuyến phục vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2020 Phan Thị Hiếu
13 000.00.05.H22-200827-0001 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Thông tin Khuyến nông Hà Giang Hoàng Thị Mai
14 000.00.05.H22-200825-0001 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Hoàng Thị Hương
15 000.00.05.H22-200824-0002 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Nguyễn Thị Hòa
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888