PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 9691 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.22.H22-200918-0029 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TỪ BÙI NGỌC THÙY VÀ LÊ THỊ HÒA GCN BQ 888530 ĐƯỜNG BẢO NGHĨA CN, TT VL
2 000.00.22.H22-200918-0028 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TỪ TRẦN NGỌC ANH GCN BV 743120 Xin Thị Bích
3 000.00.22.H22-200918-0027 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TỪ NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH GCN CU 092258 Lù Thanh Thương PQ CN
4 000.00.22.H22-200918-0026 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất THẾ CHẤP GCN CL 437573 NGUYỄN THỊ YẾN
5 000.00.22.H22-200918-0025 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỦA PHẠM MINH TIẾN VÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH GCN CR 098035 BM NGUYỄN TẤN CƯỜNG-PHẠM CAO CƯỜNG CN, VX
6 000.54.22.H22-200915-0001 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Nông Quốc Chương
7 000.54.22.H22-200915-0002 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG Nông Văn Tuân
8 000.00.22.H22-200918-0024 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất XÓA THẾ CHẤP GCN BL 437667 Sứ Văn Lần
9 000.60.22.H22-200917-0002 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Mai táng phí đối tượng BTXH Vương Quốc Ngôn
10 000.60.22.H22-200917-0004 GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Mai táng phí đối tượng BTXH Trần Thị Chiên
11 000.00.22.H22-200918-0023 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Chẩu Văn Bính
12 000.00.22.H22-200918-0022 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận NHẬN TẶNG CHO TỪ AD 667082 NGUYỄN THỊ TƯ TC, TTVL
13 000.00.22.H22-200918-0021 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất THẾ CHẤP GCN AN 243559 VŨ QUỐC LÂM
14 000.00.22.H22-200918-0020 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Tư
15 000.00.22.H22-200918-0019 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp ĐÍNH CHÍNH GCN BY 880778, BY 880777, BY 880780 LÝ NGỌC QUÝ DC, L/H
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888