PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 873 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.21.H22-200917-0014 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cải Chính Hộ Tịch Phạm Yến Vi
2 000.00.21.H22-200917-0013 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Xác Định Lại Dân Tộc Phạm Thị Yến Vy
3 000.00.21.H22-200917-0012 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Xác Định Lại Dân Tộc Nguyễn Gia Linh
4 000.00.21.H22-200917-0011 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thay Đổi Hộ Tịch Triệu Thị Nái
5 000.00.21.H22-200917-0010 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Xác Định Lại Dân Tộc Vũ Duy Cường
6 000.00.21.H22-200917-0009 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Xác Định Lại Dân Tộc Nguyễn Khắc Thành
7 000.00.21.H22-200917-0008 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Xác Định Lại Dân Tộc Nguyễn Trung Kiên
8 000.00.21.H22-200917-0007 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thay Đổi Hộ Tịch Lù Thị Chản
9 000.00.21.H22-200917-0006 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trích Lục Cải Chính Hộ Tịch Nguyễn Hoàng Thùy Vân
10 000.00.21.H22-200917-0005 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trích Lục Cải Chính Hộ Tịch Vàng Văn Năng
11 000.00.21.H22-200917-0004 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trích Lục Xác Định Lại Dân Tộc Lê Phương Anh
12 000.00.21.H22-200917-0003 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trích Lục Xác Định Lại Dân Tộc Trịch Trúc Nhi
13 000.00.21.H22-200917-0002 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trích Lục Cải Chính Hộ Tịch Lù Văn Hương
14 000.00.21.H22-200917-0001 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trích Lục Cải Chính Hộ Tịch Lù Văn Pao
15 000.00.21.H22-200916-0031 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Trích Lục Cải Chính Hộ Tịch Xin Thị Phưởng
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888