PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, CỰU CHIẾN BINH NGHÈO, HỘ NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Thời gian vận động: Từ tháng 9/2019. Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản: 8200211000019 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang. Đơn vị tiếp nhận: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.           -  (Xem thông tin chi tiết tại đây)
Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 Lễ hội Hoa tam giác mạch và Chương trình du lịch năm 2019 (Xem thông tin chi tiết)
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ CAM SÀNH, SẢN PHẨM OCOP VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA TỈNH. Hưởng ứng Tuần lễ Cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. (Xem thông tin chi tiết)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. Phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Xem thông tin chi tiết)
TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 2394 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 000.00.26.H22-200916-0002 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Thị Thủy
2 000.00.26.H22-200916-0001 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Xín Hồng Đằng
3 000.00.26.H22-200915-0001 Cấp giấy phép xây dựng Lục Giang Lâm
4 000.00.26.H22-200914-0005 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Lý Đại Huy
5 000.00.26.H22-200914-0004 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) Người cao tuổi (Mua Thị Chia, xã Du Già) Nguyễn Việt Dũng
6 000.00.26.H22-200914-0003 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người cao tuổi (Từ 80 tuổi trở lên) Người cao tuổi ( Vàng Thị Mỷ, xã Du Già) Nguyễn Việt Dũng
7 000.00.26.H22-200914-0002 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Nguyễn Thế Lim( Nguyễn Văn Thảo)
8 000.00.26.H22-200914-0001 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Lê Tiến Lợi
9 000.00.26.H22-200911-0004 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Sao sổ hộ khẩu Hoàng A Mồ
10 000.00.26.H22-200911-0003 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Sao sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh Thèn Thị Thêu
11 000.00.26.H22-200911-0002 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Chăm sóc người khuyết tật (Nguyễn Văn Nguộc chăm sóc Nguyễn Văn Quyến, xã Hữu Vinh) Trần Mạnh Việt
12 000.00.26.H22-200911-0001 Giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng Người khuyết tật Người khuyết tật (Nguyễn Văn Quyến, xã Hữu Vinh) Trần Mạnh Việt
13 000.00.26.H22-200910-0005 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Sao sổ hộ khẩu Chảo Seo Sài
14 000.00.26.H22-200910-0004 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần Mai táng phí theo Nghị định 31 (Lý A Đùi, xã Ngam La) Hùng Minh Hà
15 000.00.26.H22-200910-0003 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần Mai táng phí theo Quyết định số 62 (Hầu Xấy Tỉnh, xã Tháng Mố) Vương Văn Công
12345678910...Cuối
SĐT Hỗ trợ kỹ thuật: 0219.3860.661 - Số điện thoại hỗ trợ cổng dịch vụ công: 0219.3503.888